O nás

Misiou nášho tímu je podporovať verejné politiky a verejné služby počas celého životného cyklu. Kľúčovým východiskom pre našu prácu je pochopenie potrieb a správania sa inštitúcií a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou. Snažíme sa zaviesť zaužívané metódy z komerčnej do štátnej sféry. Pri práci dbáme na odborné využívanie kvantitatívynch, kvalitatívnych a experimentálnych metód.

Fungujeme od februára 2019 ako BRISK (Behaviorálne inovácie a výskum Slovensko – Behavioral research and innovations Slovakia). Náš tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR stará sa Jednotný dizajn manuálu ID-SK na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby bolo zobrazenie služieb a webových sídiel jednotné a užívateľsky prívetivé. Tvoríme metodiky, príručky, vyhlášky alebo výzvy.


Členovia tímu

Vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií
Služby a weby musia byť tvorené s používateľmi a na základe ich potrieb. Inak to budú ďaľšie produkty vytvorené „od stola“.

Patrik Pavlovský
Dizajn špecialista
Anna Makarová
Produkt manažérka
Martin Konečný
Produkt manažér
Martin Šuplata
Produkt manažér
Správca ID-SK
Dana Petranová
Komunikačná špecilistka