UX v eGovernmente

Usilujeme sa nastaviť prostredie v štátnej správe tak, aby sa riadilo dobrou praxou zaužívanou v komerčnom prostredí pri tvorbe digitálnych produktov. Táto oblasť je zatiaľ ešte pomerne nerozvinutá, no už teraz sa nám podarilo zrealizovať niekoľko veľkých zmien a podporných nástrojov.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja el. služieb verejnej správy.

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.

Vyhláška o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy.

Za účelom poskytovať lepšie služby našim zákazníkom – občanom, vydávame Vyhlášku o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy.