UX v eGovernmente

Snažíme sa nastaviť prostredie v štátnej správe tak, aby sa riadilo dobrou praxou zaužívanou v komerčnom prostredí pri tvorbe digitálnych produktov. Táto oblasť je zatiaľ ešte pomerne nerozvinutá, no už teraz sa nám podarilo niekoľko veľkých zmien a podporných nástrojov vyvtoriť.

o postupoch a spôsoboch elektronizácie VS“ aria-hidden=““> Vyhláška o postupoch a spôsoboch elektronizácie VS

Vyhláška definuje niektoré spôsoby a postupy pri vytváraní elektronických služieb a zozáväzňuje ID-SK.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja el. služieb verejnej správy.

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.