Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. LEPŠIE SLUŽBY

LEPŠIE SLUŽBY

Chceme prinášať lepšie služby pre koncového používateľa. Štát sa musí pozerať na svojich klientov ako na hlavných akcionárov a robiť pre nich používateľsky prívetivé služby. Občania vnímajú štát ako jednu „firmu“ a to, že jedna životná situácia je relaizovaná viacerými ministerstva či úradmi by nemalo mať vplyv na používanie služieb.

Svojimi aktivitami nastavujeme ekosystém tak, aby bol štát schopný ponúkať takéto služby.

Benchmark životných situácií

Benchmark životných situácií je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja elektronických služieb inštitúcií verejnej správy (ďalej len „elektronické služby“). Logicky zapadá do dlhodobého procesu digitalizácie verejných služieb v zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Jeho hlavnou ambíciou je postaviť používateľa s jeho správaním a potrebami do centra digitalizácie – nasmerovať elektronické služby k tomu, aby boli navrhované a rozvíjané so zreteľom na používateľa na prvom mieste.

Dozvedieť sa viac o Benchmarku životných situácií