Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. UX v eGovernmente

UX v eGovernmente

Usilujeme sa nastaviť prostredie v štátnej správe tak, aby sa riadilo dobrou praxou zaužívanou v komerčnom prostredí pri tvorbe digitálnych produktov. Táto oblasť je zatiaľ ešte pomerne nerozvinutá, no už teraz sa nám podarilo zrealizovať niekoľko veľkých zmien a podporných nástrojov.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja el. služieb verejnej správy.

Vyhláška 547/2021 o elektronizácii agendy verejnej správy

Za účelom poskytovať lepšie služby našim zákazníkom – občanom, vydávame Vyhlášku o elektronizácii agendy verejnej správy.

Výzva Male zlepšenia eGov služieb

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.