Preskočiť na hlavný obsah
 1. Domov
 2. Blog
 3. Ako vznikala eHranica – dobrá služba, o ktorej sa veľa nehovorí
Aktualita

Ako vznikala eHranica – dobrá služba, o ktorej sa veľa nehovorí

Aktualizované 2. novembra 2022

štátna hranica
Bratislava, 1. november 2010. Foto: SITA/Jozef Jakubèo

Elektronická služba eHranica je určená na registráciu ľudí, ktorí prichádzajú v čase pandémie na Slovensko zo zahraničia. Jej účelom je kontrola cezhraničného pohybu osôb s cieľom monitorovať šírenie nákazy COVID-19 a jej prenos zo zahraničia. 

História vzniku eHranice

Službu eHranica prevádzkujeme od 17.7.2020. Vytvorili sme ju na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a dobrovoľníka z IT oblasti. BRISK navrhol prvý dizajn, dobrovoľník Filip Likavčan na základe návrhu upravil a naprogramoval formulár eHranica v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb (ID-SK). NCZI zároveň nastavilo databázu v rámci aplikácie Moje eZdravie, kde sa údaje ukladajú a následne s nimi pracujú regionálne úrady verejného zdravotníctva SR a dohľadávajú potenciálne chorých ľudí.

Už pri tvorbe prvej eHranice sme zvolili jednostĺpcové rozloženie. Podľa skúsenosti z prác na korona.gov.sk sme predpokladali, že približne 2/3 používateľov prichádzajú na mobilnom zariadení. Tento predpoklad následne potvrdili aj analytiky. V období od 17.7.2020 do 17.9.2020 mala stránka eHranica 2 070 000 zobrazení a z toho bolo 68% na mobile. 

Pri pridávaní nových polí sme viedli rozsiahle konštruktívne diskusie. Na zreteľ sme chceli a museli vziať viacero faktorov: zmysel a odôvodnenosť polí, jednoduchosť pre používateľov a úplnosť informácií pre potreby regionálnych hygienikov. 

Vyplnenie formuláru eHranice bolo na dobrovoľnej báze. Cieľom bolo zachytiť ľudí prichádzajúcich z rôznych dovolenkových destinácií. Bolo to obdobie po 1. vlne pandémie, počas ktorej sa život aj na Slovensku pár mesiacov dovtedy nevídane a náhle zastavil. Bolo prirodzené, že ľudia mali v tom období silnú potrebu vrátiť sa k pôvodnému životnému štýlu, oddýchnuť si, vymaniť sa z rozsiahlych antipandemických opatrení a slobodne cestovať. 

Nová dovolenková sezóna 2021 = nová eHranica

Šprint

29.6.2021 sa začal veľmi intenzívny šprint. Hoci v skutočnosti trval niekoľko dní, mali sme chvíľami pocit, že je nekonečný. Výsledkom šprintu bol vznik novej verzie eHranice. Ale poďme pekne poporiadku.

Pre nezainteresovaných pozorovateľov štátnej správy sa môže javiť šprintový spôsob práce až priam ako nemožný. Prax a pandémia však ukázali, že pri šibeničných termínoch je to jediný spôsob ako dosiahnuť požadovaný cieľ. V komerčnom sektore môže byť pomerne náročné dať dokopy zodpovedných stakeholderov a koordinovať prácu v časovej tiesni. V štátnej správe je to náročná úloha. MIRRI tento šprint koordinovalo a vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných –  kolegov z Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií, BRISKu (oddelenie behaviorálnych inovácií na MIRRI) – a vďaka veľkému nasadeniu dobrovoľníkov developerov, Filipa Likavčana, Ernesta Walzel a developerov zo Slovensko IT, sa nám tento šprint s vypätím síl podarilo úspešne dokončiť. 

Pôvodný termín bol šibeničný – 5.7.2021. Situáciu sme poctivo zanalyzovali a následne poskytli spätnú väzbu, že k tomuto termínu nie je možné eHranicu zrealizovať. Prišlo teda politické rozhodnutie, ktorým sa termín posunul o 4 dni – na 9.7.2021. Jeden z týchto dní bol však štátny sviatok, čo nám tiež veľmi pracovne neprialo.

Analýza vyhlášky ku eHranici

Deadline nám neprial. Zverejnená vyhláška Úrade verejného zdravotníctva bola náročná na čítanie. Pre všetkých, o bežnom občanovi – “obyčajnom človeku”, nehovoriac. Vysvetlenie komplikovaných pravidiel a zložitých vetných konštrukcií bolo na našich pleciach. Aj to je totiž súčasťou práce tímu BRISK.

Vyhlášku sme museli podrobiť dôkladnej analýze. Práve analýzy tvorila dôležitý pilier pri stavbe tejto služby. Najmä pri jej poskladaní. Ak si prečítate originálne znenie vyhlášky, zistíte, že je to naozaj ťažké čítanie. Preklopenie vyhlášky do služby eHranica 1:1 bolo nemysliteľné. Občan by sa musel namáhavo boriť s dlhým zoznamom rozsiahlych textácií jednotlivých výnimiek (veľa výnimiek má text na 3-4 riadky). Neprichádzalo do úvahy, aby sme ju v takomto stave vypustili. Okrem pracovnej profesionality nám to nedovolilo ani naše používateľské vedomie. Vedeli sme, že túto službu budeme musieť používať tiež 😊.

Napadlo nám množstvo otázok: Čo by bol optimálny stav? Riešiť danú službu z pohľadu životných situácií používateľov? Dá sa pri tak širokej škále používateľov (potenciálne 5,5 milióna občanov/obyvateľov SR) urobiť jednu službu, ktorá bude počítať so všetkými scenármi? Minimálne s tými z vyhlášky? 

Zo skúsenosti sme vedeli, že zmien v eHranici bude pomerne dosť, čo je veľmi náročné na údržbu. Riešenie sme videli vo vyhľadaní vzorcov (patternov) vo vyhláške. Chcelo to síce trochu potu, prebdených nocí a mierneho vypätia, ale podarilo sa nám to! Keďže vyhláška uprednostňovala očkovaných, bolo jednoznačné, že očkovaní to budú mať pri eHranici najľahšie. Stačilo im zaregistrovať sa a preukázať sa na vstupe do krajiny Digitálnym COVID preukazom.  

Vďaka vzorcom sme získali 2 skupiny používateľov – očkovaných a neočkovaných. Následne sme museli identifikovať, čo majú spoločné neočkovaní a tí, ktorí mali výnimku podľa vyhlášky. Spoločným menovateľom bol typ testu, ktorým sa preukazovali. Takže 2. stupeň, ktorý mal vplyv na to, či bol alebo nebol používateľ poslaný do karantény, boli výnimky. Javili sa ako rozumné zoskupenie, ktoré nám kolegovia z Úrade verejného zdravotníctva vo vyhláške poskytli.

Ak používateľ nespĺňal ani výnimku, musel ísť do karantény.

Od analýzy vyhlášky ku službe

Pre úplné dokončenie služby sme ešte: 

 • nastavili systém pre výnimky, 
 • napísali texty a zabezpečili ich preklad,
 • nakreslili strom celej služby, 
 • naprogramovali funkčnú službu,
 • testovali službu s používateľmi,
 • nastavili API pre jednotlivé polia.

Systém pre výnimky 

Výnimky z vyhlášky sú komplikované. Rôzne výnimky majú rôzne doby platnosti, rôzne druhy testov, niektoré výnimky boli podmienené PCR alebo AG testami, rôzne starými negatívnymi testami. Dôležité bolo, aby sa v tom používateľ orientoval a na konci služby dostal prislúchajúcu správu po dokončení služby.

Zdieľaný dokument

Pomôcku pre početné a rôznorodé výnimky sme si vytvorili sme zdieľaný tabuľkový dokument. Zachytili sme v ňom všetky výnimky, pridelili sme im ID, pre lepšiu orientáciu aj kódy obrazoviek vo Figme, druhy výnimiek, platnosti výnimiek od-do, druhy testov, platnosti samotnej registrácie, paragrafy z vyhlášky a znenie SMS a e-mailových správ pre používateľov. V zdieľanom dokumente sme  zachytávali aj preklady textov, na ktorých pracovali kolegovia z Ministerstva zdravotníctva SR.

Texty

Našou dlhodobou misiou je používateľská kvalita, ku ktorej patrí aj komunikácia s používateľom. V tomto konkrétnom prípade sme sa zamerali na texty, ktoré občan pri používaní eHranice čítal. Pri samotnom znení výnimiek sme boli do istej miery limitovaní vyhláškou. Voľnejšie ruky sme mali pri tvorbe „ľudských” a zrozumiteľných textácií vo vysvetleniach služby a ďakovných textoch po dokončení služby. Riadili sme sa heslom: stručne – jasne – ľudsky – empaticky. Pozrite, či sa nám to podarilo: oficiálne znenie covid-pravidiel eHranicecovid-pravidlá rečou BRISKu.  

Strom

Na základe analýzy sme zvizualizovali pripravovanú službu. Strom slúžil vývojárom pri jej programovaní. Ku jednotlivým začiarkávacím poliam a prepínačom sme im pridali ID výnimky, aby sme čo najviac urýchlili vývoj služby.  

Strom služby sme pravidelne aktualizovali podľa zmien, ktoré prichádzali. Či už to boli zmeny, ktoré vyplývali  z nálezu Ústavného súdu SR alebo nadobudnutím prechodných ustanovení vo vyhláške (napríklad od daného dátumu prestávali platiť niektoré výnimky). Zároveň tieto aktualizácie znova slúžili vývojárom pri zapracovaní zmien. 

Testovanie s používateľmi

Každá služba musí byť konfrontovaná s jej používateľmi. V komerčnom sektore najprv zistíte, či používatelia vašu budúcu službu chcú, či ju potrebujú. Ak áno, zisťujete ako by mala byť vytvorená, aby sa dobre používala.   

Aktívne zavádzame princípy a postupy UX/CX do praxe a služby sa už začínajú stavať na používateľských prieskumoch, pri eHranici to bolo inak. Služba bola prakticky daná vyhláškou.

Strom služby, teda samotnú logiku sme testovali so širším tímom, ktorý sa podieľal na tvorbe eHranice a na našich rodinných príslušníkoch. Profesionálny „testing“ zabezpečilo Slovensko IT. Všetky zistenia sme zapisovali do zdieľaného dokumentu. Po priorizácií závažností zistení sa kolegovia vrhli na vyladenie služby. 

Aj po pustení služby sme sledovali a aplikovali požiadavky používateľov a implementovali sme ich do eHranice.

Programovanie a nastavenie API 

Keďže náš spolupracovník Filip Likavčan dobre pozná ID-SK, programovanie odsýpalo vcelku rýchlo. Kvôli náročnosti celého procesu sa musel zapojiť aj ďalší dobrovoľník Ernest Walzel a pridali sa aj kolegovia zo Slovensko IT. Služba je vytvorená v REACTe. Niektoré polia už boli v eHranici nastavené (napríklad e-mailová adresa), pre tieto polia nebolo nutné vytvoriť v databáze nový atribút. Tým poliam, ktoré boli nové, kolegovia v Národnom centre zdravotníckych informácií vytvorili nové atribúty a dobrovoľníci spolu so SKIT-om naimplementovali tieto parametre tak, aby sa ukladali v databáze NCZI korektne.  

Výsledok – nová eHranica

Intenzívna spolupráca a nasadenie všetkých zainteresovaných priniesli výsledok v podobe spustenia novej eHranice do prevádzky. Podarilo sa tak v stanovenom termíne – 9.7.2021. Čísla registrácií boli vysoké. V týždni, kedy sa spustila nová eHranica, dosiahli denné registrácie vrchol.   

Graf početnosti registrácií do eHranice od 1.5.2021 do 14.10.2021.

Verzie 1 – 6 alebo ako sa eHranica menila

Od 9.7. 2021 je aktuálne v prevádzke 6. verzia eHranice. Vyplýva to z politických zmien alebo právnych zmien (na základe zrušovacieho ustanovenia vo vyhláške alebo na základe novej verzie vyhlášky po náleze Ústavného súdu SR).

Porovnanie so zahraničím 

Porovnávali sme podobné príchodové formuláre s niektorými krajinami, napríklad Českom, či Chorvátskom ako obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Čo sa týka logiky a dizajnu, s potešením konštatujeme, že z hľadiska používateľa sme sa vybrali správnou cestou a pozitívne sa od týchto krajín eHranicou odlišujeme. Môžete sami porovnať podľa obrázkov nižšie.

Česká verzia eHranice

česká eHranica
Desktopová verzia
česká eHranica - mobilné zobrazenie
Mobilné zobrazenie

Chorvátska verzia eHranice

chorvátska eHranica
Desktopová verzia
chorvátska eHranica - mobilné zobrazenie
Mobilné zobrazenie

Slovenská eHranica

slovenská eHranica
Desktopová verzia
slovenská eHranica - mobilné zobrazenie
Mobilné zobrazenie

Záver

V auguste 2021 boli realizované prvé kroky na presun eHranice pod NCZI. Kolegovia z tejto inštitúcie nasadili 15.10.2021 verziu 6 eHranice (už s vlastným zdrojovým kódom). Od tohto momentu je správa eHranice a všetky jej zlepšenia v ich rukách. 

Čo sme sa naučili?

 • Vieme v krátkom čase efektívne dodať produkt. 
 • V prípade potreby vieme facilitovať vývoj produktu šprintovým spôsobom.  
 • Pokúsili sme sa naučiť kolegov, že je potrebný nejaký čas na „prerozprávanie“ vyhlášky do zrozumiteľnej reči.  
 • Analyzovať, až priam investigovať v legislatívnom texte.  
 • Intenzívne medzirezortne spolpracovať

   
Za skúsenosť s tvorbou služby eHranica sme vďační. Veríme, že to nás a aj ostatné rezorty posunie v tvorbe ďalších lepších služieb pre občanov.  
 
Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nás spolu s tímom BRISK v službách štátu pre dobro občana čakajú. 

Aktualizované 2. novembra 2022