Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. ID-SK –  Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

ID-SK –  Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

ID-SK alebo Identita Slovensko začal svoj príhe písať v roku 2017. SUXA – Slovenská User Experience Asociácia v spolupráci s vtedajším Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie) rozhodla vytvoriť dizajn manuál pre elektronické služby. ID-SK vychádza z britského GOV.UK Design systému. BRISK prebral ID-SK pod svoju správu v roku 2019 a odvtedy pracujeme na jeho zveľaďovaní.

Prelom nastal vytvorením webu korona.gov.sk, ktorý je postavený z ID-SK verzie 2.0. Dospeli sme k záveru, že ID-SK je potrebné rozšíriť o komponenty pre webové sídla a že musíme z dizajn manuálu urobiť dizajn systém. Momentálne spolu so Slovensko IT aktívne pracujeme na rozširovaní ID-SK tak, aby mal používateľ konzistentný používateľský zážitok.


Transparentný backlog


Blog

06.09.2021 Hlavička

Evolúcia Hlavičky ID-SK

Blogový príspevok o evolúcii hlavičky ID-SK, od prvej „čiernej“ hlavičky, ktorá je v súčastnosti používaná pre služby alebo na korona.gov.sk, cez aktuálne platnú hlavičku pre webové sídla až po ich zosúladenie a vytvorenie konceptu pre elektornickú komunikáciu štátu.