Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. ID-SK –  Jednotný dizajn manuál verejnej správy

ID-SK –  Jednotný dizajn manuál verejnej správy

ID-SK je jednotný dizajnový systém verejnej správy, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

ID-SK je súbor pravidiel tvorby obsahu a funkčnosti elektronických služieb v súlade s potrebami používateľov. ID-SK britského dizajn manuálu elektronických služieb GOV.UK (GDS). Definuje komponenty, princípy, vzory a pravidlá pre tvorbu jednotného používateľského rozhrania. Vďaka tomu môžu byť rozhrania jednoduché a zrozumiteľné. ID-SK stavia na svetovo používaných štandardoch, vďaka čomu poskytuje responzívny, prístupný a použiteľný nástroj pre rozvoj e-Governmentu na Slovensku.

ID-SK3

https://idsk.gov.sk

Aktuálne platná iterácia dizajnového systému, ktorá stavia na základoch ID-SK 2, ale prináša nový vizuálny jazyk. ID-SK 3 je výsledkom práce MIRRI a Slovensko IT. Vychádza zo Zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách v znení neskorších predpisov podľa § 24c a nadväzujúcej Vyhlášky 78/2020 Z.z. o štandardoch v znení neskorších predpisov podľa § 17a a prílohy 12.

Dokumentácia: https://idsk.gov.sk/

Dizajnérska knižnica (Figma): https://www.figma.com/community/file/1383129379772187444/idsk-3-0-wip

Developerská knižnica (Github): https://github.com/id-sk/idsk3-frontend/tree/develop
*Zatiaľ sú ID-SK3 komponenty vo vývojovom branchi – develop

ID-SK2

https://idsk2.gov.sk

ID-SK 2  je výsledkom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016. Bol navrhnutý v spolupráci so SUXA – Slovenská User Experience Asociácia, odbornou verejnosťou a pracovnými skupinami Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. Vychádza z  britského dizajn manuálu elektronických služieb GOV.UK (GDS).

Od 1.1.2022 je Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy ID-SK povinný na základe Vyhlášky 78/2020 Z.z. o štandardoch v znení neskorších predpisov podľa §17 (2) a podľa § 35a.

Dokumentácia: https://idsk2.gov.sk/

Dizajnérska knižnica (Figma): https://www.figma.com/file/2TOrqUYZuOyO4RIiPpQg7T/IDSK-Dizajn-syst%C3%A9m?node-id=365%3A2401

Developerská knižnica (Github): https://github.com/id-sk/id-sk-frontend

Kontakt

V prípade otázok alebo postrehov ohľadne ID-SK nás kontaktujte na emailovej adrese: idsk@mirri.gov.sk.


Transparentný backlog


Blog

06.09.2021 Hlavička

Evolúcia Hlavičky ID-SK

Blogový príspevok o evolúcii hlavičky ID-SK, od prvej „čiernej“ hlavičky, ktorá je v súčastnosti používaná pre služby alebo na korona.gov.sk, cez aktuálne platnú hlavičku pre webové sídla až po ich zosúladenie a vytvorenie konceptu pre elektornickú komunikáciu štátu.