Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. UX/CX v eGovernmente

UX/CX v eGovernmente

Usilujeme sa nastaviť prostredie v štátnej správe tak, aby sa riadilo dobrou praxou zaužívanou v komerčnom prostredí pri tvorbe digitálnych produktov. Táto oblasť je zatiaľ ešte pomerne nerozvinutá, no už teraz sa nám podarilo zrealizovať niekoľko veľkých zmien a podporných nástrojov.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja el. služieb verejnej správy.

Vyhláška 547/2021 o elektronizácii agendy verejnej správy

Za účelom poskytovať lepšie služby našim zákazníkom – občanom, vydávame Vyhlášku o elektronizácii agendy verejnej správy.

Výzva Male zlepšenia eGov služieb

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.

UX aktivity počas životného cyklu projektu (SUXA, Slovensko.digital)

Elektronické služby štátu by mali byť pripravované metodikou user-centered dizajnu (UCD), aby
sa zabezpečila zmysluplnosť a použiteľnosť služieb zo strany koncového používateľa, najmä
občana a úradníka

Metodika návrh a mapovanie používateľskej cesty (PDF, 1 MB)

Mapa používateľskej cesty vizualizuje a zachytáva postup koncového používateľa službami v snahe úspešne ich využiť a naplniť tak potrebu, ktorá mu vznikla.