Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Kto sme

Kto sme

tím-brisk

BRISK – Sme tím nadšených mladých ľudí, ktorí prinášajú do verejnej správy na Slovensku najnovšie poznatky behaviorálnych vied a usilujú sa tak zvýšiť účinnosť verejných politík.

Naše oddelenie je unikátne tým, že sa spomedzi európskych krajín ako jediné zameriava pomocou behaviorálnych inovácií na zlepšovanie digitálnych služieb.

Primárnym cieľom nášho projektu je zlepšovať rozvoj a poskytovanie koncových elektronických služieb tak, aby reflektovali princípy a metódy používateľskej centricity, dizajnu služieb a behaviorálnych inovácií. V praxi preto navádzame poskytovateľov verejných elektronických služieb na odstraňovanie nedostatkov, ktoré občan zažíva pri priamom styku so štátom.  

Za kľúčové východisko práce považujeme pochopenie potrieb a správania sa inštitúcií a ľudí, ktorých sa predmetné služby a politiky týkajú. Špecifickou náplňou našej práce je empatické nazeranie na komunikáciu očami občana. Usilujeme sa vžiť sa do jeho kože, pochopiť, porozumieť jeho pocitom, náladám a rozhodnutiam; na základe toho urobiť digitálne služby štátu používateľsky kvalitné, aby občan o službách nielen vedel, ale aby ich aj používal; podľa možností s ľahkosťou a príjemným pocitom. Skúsenosť občana s využívaním služieb verejnej správy staviame do centra pozornosti architektov či správcov elektronických služieb.

Našimi hlavnými cieľmi a zároveň nástrojmi sú: jednoduchá a zrozumiteľná komunikácia služieb (používanie bežnej reči namiesto úradníckej), dobrá navigácia (obrazová aj zvuková), proaktívny prístup (aktívny prístup štátu napríklad cez notifikácie), dizajn služby, sledovanie vybavenia požiadavky, zbieranie a zapracovanie spätnej väzby, a pod.

Venujeme sa širokému spektru aktivít, primárne testovaniu a zavádzaniu inovácií v realite digitálnych služieb štátu. Okrem toho riešime aj správu nástrojov na dosiahnutie napríklad jednotného UX služieb štátu, tvorbe príručiek a transferu vedomostí od domácich a zahraničných expertov. Organizujeme medzirezortné školenia a spolupracujeme so špičkovými svetovými expertmi z oblasti behaviorálnych inovácií.  Pri práci dbáme na odborné využívanie kvantitatívnych, kvalitatívnych a experimentálnych vedeckých metód.


Oddelenie behaviorálnych inovácií organizačne patrí pod sekciu informačných technológií verejnej správy pod odbor stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Oddelenie behaviorálnych inovácií je financované Európskou úniou cez projekt OP EVS Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií (OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10).