Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Narodenie dieťaťa – príhody a skusenosti (ako robiť reformy s využitím CIVIC dizajnu)

Narodenie dieťaťa – príhody a skusenosti (ako robiť reformy s využitím CIVIC dizajnu)

The hand of the newborn baby that holds the fingers of the mother

Sem popíšeme príbeh o tom ako to nerobiť, aby sa predišlo patáliami aké tu vznikli.

Čo to je životná situácia narodenie dieťaťa?

Aký bol stav predtým

Aký stav sme takmer dosiahli

Prečo nefunguje fungujúca reforma?

nezahrnuli interných stakeholderov

Je pes zakopaný? Funguje to tým mamičkám?

Kde je pes zakopaný? Funguje to tým zdravotníkom a úradníkom?

Položili sme im tieto otázky:

Zdravaotníci :

1 Ako ste sa dozvedeli o nových zmenách v procese Narodenia dieťaťa, ktoré sa týka aj Vás? 2. Čo robíte inak ako pred zavedením zmien, teda pred 1.4.2022 (papierovo, systémovo…)? 3. Aké nové úkony sa týkajú priamo Vás? 4. Kto a kedy vypĺňa Hlásenie o narodení dieťaťa? 5. Čo je v danom Hlásení iné ako bolo pred zavedením zmien? 6. Aké iné dokumenty ešte po narodení dieťaťa vypĺňate? 7. Poznáte „benefit“ zasielania Rodného listu poštou? 8. Stretli ste sa už s touto požiadavkou od mamičky/otca? 9. „Ponúkli“ ste tento benefity Vy sami? Ak nie, uveďte dôvod? 10. Viete kde a kedy sa dopyt po tomto „benefite“ zaznamenáva ešte v pôrodnici? 11. Poznáte dokument „Dohoda o narodení dieťaťa“ a čo je jeho význam? 12. Viete, že sa dá tento dokument podpísať ešte v pôrodnici? 13. Stretli ste sa už s tým, žeby si ho rodičia od Vás pýtali? 14. Navštevujú Vašu pôrodnicu matrikárky? Ak áno, ako sa predstavia, resp. viete čo je ich hlavnou úlohou? 15. Ako sa cítite v novom procese? 16. Čo by ste chceli zmeniť s cieľom väčšieho komfortu pre Vás v tejto veci?

Odpovede asi napísať do príbehu.

matriky
Ako ste sa dozvedeli o nových zmenách v procese Narodenia dieťaťa, ktoré sa týka aj Vás? 2. Čo robíte inak ako pred zavedením zmien, teda pred 1.4.2022 (papierovo, systémovo…)? 3. Aké nové úkony sa týkajú priamo Vás? 4. Kto a kedy vystavuje Rodný list? 5. Čo sa deje po jeho vystavení? 6. Poznáte „benefit“ zasielania Rodného listu poštou? 7. Stretli ste sa už s touto požiadavkou od mamičky/otca? 8. „Ponúkli“ ste tento benefity Vy sami niekedy niekomu? 9. Viete kde a kedy sa dopyt po tomto „benefite“ zaznamenáva? 10. Poznáte nový dokument „Dohoda o narodení dieťaťa“? 11. Viete, že sa dá tento dokument podpísať ešte v pôrodnici? 12. Čo je na danom dokumente iné ako bolo pred 1.4.2022? 13. Stretli ste sa už s tým, žeby si ho rodičia od Vás pýtali? 14. V prípade, že sú naplnené všetky náležitosti a RL zasielate poštou, na akú adresu sa ho zasielate a ako? 15. Poznáte tzv. matrikárky, ktoré navštevujú pôrodnice? 16. Čo je podľa Vás ich úlohou? 17. Ako sa cítite v novom procese? 18. Čo by ste chceli zmeniť s cieľom väčšieho komfortu pre Vás v tejto veci?

UPSVaR

Ako ste sa dozvedeli o nových zmenách v procese Narodenia dieťaťa, ktoré sa týka aj Vás? 2. Čo robíte inak ako pred zavedením zmien, teda pred 1.4.2022 (papierovo, systémovo…)? 3. Aké nové úkony sa týkajú priamo Vás? 4. Odkazujete ešte dnes rodičov na papierovú podanie žiadosti o príspevok pri narodení? 5. Aké sú hlavné kritéria pre schválenie a vyplatenie príspevku? 6. Mali ste už mamičku, ktorej sa „kočíkovné nechválilo“ hoc na to mala nárok a boli všetky legis.veci splnené? 7. V prípade, že sú naplnené všetky náležitosti ako kontaktujete mamičku? 8. V prípade, že v systéme chýba napríklad „Dohoda o zdrav. Starostlivosti s pediatrom“, Vy kontaktujete mamičku, čo musí mamička v danom momente urobiť? 9. Kontaktujete všetky mamičky, teda aj tie, ktoré automaticky nemôžu požiadať o kočíkovné, lebo napr. nemajú TB na území SR? 10. Ako sa cítite v novom procese? 11. Čo by ste chceli zmeniť s cieľom väčšieho komfortu pre Vás v tejto veci?