Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Podujatia
  3. Konferencie
  4. Konferencia BIS 2020/1

Konferencia BIS 2020/1

Inovácie vo verejnej správe na Slovensku

Závery z konferencie BIS 2020

Za jeden z najdôležitejších pilierov realizácie sociálnych inovácií označili účastníci diskusie ľudský kapitál a zmenám naklonenú, inštitucionálnu kultúru. Inovácie totiž nie sú len o zmene či nastavení nových procesov, vyžadujú si podporu vedenia ako aj aktívny záujem zamestnancov meniť veci.

Hoci zúčastnení vnímajú, že rezortizmus či vertikálne riadenie verejných inštitúcií inováciám prekážajú, považujú to za prekonateľnú bariéru, ktorá skôr či neskôr inováciám ustúpi. Ak chceme sociálne inovácie urýchliť, štátna služba by sa mala ešte viac sprofesionalizovať, aby bola menej ovplyvnená politickými zmenami.

Inovácie by sa následne ľahšie strážili. Úlohy inovačného „strážneho psa“ môžu mať pri decentralizácii riadenia inovácií samotní inovátori. Sociálnym inováciám však zatiaľ chýba ambasádor. Vytvorenie napríklad samostatného Citizen Experience tímu, ktorý by štát v jeho úsilí inovovať sprevádzal, by mohlo byť prínosom.

V podobných podujatiach chce BRISK pokračovať. Termín ďalšej konferencie je naplánovaný na 24. november 2020.

Stiahnuť tlačovú správu (PDF, 574 kB)


ANOTÁCIA

Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a nadpozemskú technológiu“ E.O.Wilson

Počas konferencie budeme hľadať odpovede na otázky:

Predstavíme tiež niekoľko príkladov dobrej praxe v podobe dynamických a pokrokových inovatívnych iniciatív verejného sektora.

Počas panelovej diskusie sa pokúsime odpovedať na otázku: 

Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií? 

PROGRAM 

09.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.15 Privítanie a otvorenie konferencie
10.15 – 11.15  BLOK 1 – INOVÁCIE  VO VEREJNOM SEKTORE
11.30 – 12.00 Prestávka
12.00 – 13.30 BLOK  2 –  PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 
13.30 – 14.00 Prestávka
14.00 – 15.00 BLOK 3 – PANELOVÁ DISKUSIA – Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií?  


KONTAKT PODUJATIE PREBEHLO 17.9.2020

Telefonpng    +421 2 2092 824  Udalosť na FB

Mobilpng    +421 903 546 201 

zavinpngbrisk@vicepremier.gov.sk

hastagpng   #bis2020 #brisk


PRÍSPEVKY

BLOK 1 – INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE

576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png   VLADIMÍR ŠUCHA – špeciálny poradca Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúry

Prežije verejná správa digitálnu revolúciu?

Svet v súčasnosti pretvárajú na nepoznanie štyri veľké transformácie – klimatická, digitálna, spoločenská a geopolitická. Z pohľadu verejnej správy je najdramatickejšia v strednodobom horizonte práve digitálna transformácia. V zásade môže znamenať koniec verejnej správy, ako ju poznáme v súčasnosti. Rozhodovanie o veciach verejných, záujem občana a v konečnom dôsledku aj samotná demokracia môžu byť v pesimistickom scenári nahradené súkromnou „algokraciou“. Či sa tak stane, a do akej miery, závisí od toho, ako budeme schopní vo verejnej správe inovovať a flexibilne meniť spôsob našej práce v závislosti od technologických a spoločenských zmien. Ako sa to dá urobiť budeme hovoriť v tejto prednáške.


576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png  RÓBERT CHOVANCULIAK  –  analytik INESS

Pokrok bez povolenia je 3D

Dôležitým zdrojom pokroku sú inovácie v technológiách. Pod novými technológiami si spravidla predstavíme rýchlejšie stroje, lepšie materiály alebo výkonnejší hardware a užitočnejší software. Existujú však aj sociálne technológie, ktoré formujú to, ako ľudia spolupracujú. Týmito technológiami ekonómovia spravidla myslia spoločenské normy, neformálne pravidlá, firemnú kultúru, formálne zákony, alebo regulácie. Inovácie a následný pokrok v týchto sociálnych technológiách ľudia zvyčajne očakávajú z dvoch strán. Zdola alebo zhora. Teda reformne a postupne alebo revolučne a rýchlo. Existuje však aj tretia strana, ktorá je zdrojom pokroku – zboku. Ide o paralelné riešenia, ktoré nemajú priamo ambíciu reformovať súčasné sociálne technológie, ani ich zvrhnúť a nahradiť. Ich cieľom je ponúknuť ľudom alternatívu pri riešení ich problémov. Tento typ pokroku nazývam pokrok bez povolenia. Pre verejný sektor je kľúčové tento pokrok rozoznať a nezakazovať.


576805e7-96c3-450b-87d9-95e3292f0730png  JÁN BUČKULIAK  –  poradca premiéra SR

Od pandémie k reformám

Kde sa prejavili slabiny v oblasti digitalizácie počas pandémie a prečo je dôležité o nich hovoriť? Ako pomáha bezprostredná skúsenosť z krízového riadenia pri tvorbe reforiem? Prečo je kríza výbornou príležitosťou oprášiť reformné nadšenie? To všetko očami človeka, ktorý zo súkromnej sféry vstúpil do najdôležitejších procesov v našej krajine. 

BLOK 2 – INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE

4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  PAVOL ŠKÁPIK – zástupca riaditeľa sekcie informatiky a dátovej politiky Mesta Bratislava

Bratislava otvorila brány – nie kľúčom, ale dátami

Aktuálne informácie o víruse Covid-19, dáta z mestskej wifi siete, ale aj hlasovania jednotlivých poslancov, údaje o priestupkoch či podrobné hospodárenie radnice na pár klikov. Portál otvorených dát umožňuje ľahší prístup k informáciám pre obyvateľov a širokú odbornú verejnosť. V rámci filozofie otvorenosti sme zverejnili aj zdrojové dáta k portálu pre ktorúkoľvek samosprávu, aby si aj ona mohla vytvoriť bratislavský transparentný portál. 


4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  MARTINA KRÁLOVÁ – konzultantka

Agile a skladba multifunkčných tímov, skúsenosti z reálneho života

Digitalizácia so sebou priniesla nielen nové technológie a väčší dôraz na online služby a prítomnosť firiem v online priestore, ale aj tlak na zmenu vnútorných procesov v ich samotnom fungovaní a riadení ľudí a tímov. Počas prezentácie sa dozviete, ako agile zmenil fungovanie vo firme Sygic v roku 2013, ako sa skladali komerčné multifunkčné tímy v Telekome, prečo český T-Mobile sa viac otvoril spolupráci so start-upmi, a ako aj neziskový sektor využíva agilné metódy v práci.


4cd0257b-b7d5-4093-bea5-0788296470c1png  VIERA HAINZL – vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií MIRRI SR 

Používateľsky prívetivý web – skúsenosti s projektom webu korona.gov.sk

Projekt tvorby stránky korona.gov.sk bol v mnohých veciach unikátny. Web vytvorila skupina dobrovoľníkov v spolupráci s úradníkmi, do projektu sa zapojilo takmer 60 ľudí, ktorí dennodenne spolupracovali, ale nikdy sa osobne nestretli a podarilo sa v krátkom čase vytvoriť fungujúci virtuálny tím ľudí naprieč štátnou správou – NCZI, MIRRI (ÚPVII), MZ, MV, Úrad vlády atď. Stránka ukázala ako môže v štátnej správe vyzerať používateľsky prívetivá komunikácia s občanom a podnikateľom. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ako fungovala medzirezortná spolupráca pri tvorbe webu korona.gov.sk, ako tím BRISK implementoval do obsahu webu behaviorálne inovácie a aké ponaučenia si z toho celého môžeme vziať.

BLOK 3 – PANELOVÁ DISKUSIA

d184e355-9285-464a-9ff4-a5c8864254dapng  Ako môže verejná správa vytvárať vhodné prostredie pre podporu inovácií? 

Moderátor: Patrik Pavlovský

Hostia :    

Marek Antal – štátny tajomník MIRRI SR          
Petra Dzurovčinová – splnomocnenkyňa pre inovácie Hlavného mesta Bratislava          
Viera Hainzl – vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií MIRRI SR

VIDEOZÁZNAM

Videozáznam bloku 1 a 2 konferencie BIS2020

Videozáznam bloku 3 konferencie BIS2020