Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Vzdelávanie kládlo dôraz na chápanie rozhodovania sa zákazníka (občana, podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych inovácií do praxe.

Vzdelávanie kládlo dôraz na chápanie rozhodovania sa zákazníka (občana, podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych inovácií do praxe.

školenie

V uplynulých mesiacoch absolvoval náš tím 8 celodenných školení. Vzdelávanie kládlo dôraz na chápanie rozhodovania sa zákazníka (občana, podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych inovácií do praxe.

Obsah ôsmich školení bol v štyroch nasledujúcich oblastiach:

  1. rozvoj počítačových a digitálnych kompetencií a dizajn,
  2. projektový manažment inovácií,
  3. komunikačné a prezentačné schopnosti,
  4. psychológia a ekonómia.

V rámci vzdelávacích aktivít sme si prehĺbili znalosti a chápanie v oblasti rozhodovania sa zákazníka (občana a podnikateľa) a aplikácie behaviorálnych nástrojov a experimentálnych prístupov, spôsobe navrhovania inovácií do praxe, udržateľnosti inovácií a zmien, realizovania experimentov, merania UX/CX, práce v softvéri Figma a nastavovania efektívnej komunikácie výsledkov.

Školenia zabezpečoval Ústav verejnej politiky (ÚVP), FSEV UK v období júl 2022 – október 2022 a školenia boli realizované v spolupráci ÚVP a Lighting Beetle, Seesame a Slovensko.Digital.

Školenia boli veľmi profesionálne, mali príjemnú atmosféru a každé jedno z nich nás nesmierne inšpirovalo. Ďakujeme!