Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. J.A.S.N.E. – Päť behaviorálnych princípov pre zmysluplné zmeny verejných politík a služieb

J.A.S.N.E. – Päť behaviorálnych princípov pre zmysluplné zmeny verejných politík a služieb

Vo svete sa na zlepšovanie verejných politík a služieb v čoraz väčšej miere vyžívajú poznatky behaviorálnych vied v kombinácii s občano-centrizmom. Vlády a úradníci si vďaka tomu osvojujú realistickejší obraz ľudského správania, čo im pomáha odhaliť alebo predvídať nezamýšľané dôsledky svojich politík, ale aj zvyšovať používateľskú prívetivosť a pro-klientský charakter a využívanie verejných služieb. J.A.S.N.E. jednoducho a stručne sumarizuje vybrané behaviorálne poznatky a postupy občano-centrického dizajnu. Ambíciou tejto publikácie je uľahčiť slovenským úradníkom a úradníčkam ústrednej a miestnej verejnej správy zoznámenie sa s týmto poznaním. Ak chcete robiť zmysluplné zmeny v nastavení vašich politík alebo služieb, urobte ich J.A.S.N.E. V tejto publikácii nájdete stručne vysvetlené, prečo a ako na to. Vysvetlenie jednotlivých princípov je navyše popretkávané referenciami na užitočné príklady, prípadové štúdie a jednoduché tipy, ako princípy J.A.S.N.E. využiť pri výkone vašej práce.

JASNE-2023-web