Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Nezaradené
  3. Školenie s The BIT
Aktualita

Školenie s The BIT

Aktualizované 1. decembra 2023

Obsah

V budovaní ekosystému behaviorálnych inovácií úspešne pokračujeme!

Počas 10. a 11. júna sme v spolupráci so zástupcami The Behavioral Insights Teamu (BIT) vyškolili ďalšie desiatky predstaviteľov Slovenskej štátnej správy. Dvojdňový intenzívny kurz sa konal na pôde Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave a britský pionieri v aplikácií behaviorálnych poznatkov do prostredia štátnej správy v rámci neho účastníkov previedli teoretickými ale najmä metodologickými východiskami tvorby behaviorálnych intervencií.

Hlavnou učebnou pomôckou bol originálny prístup BIT k tvorbe intervencií s názvom T.E.S.T.S. charakterizujúci 5 univerzálnych fáz (Target, Explore, Solution, Trial, Scale) pre tvorbu a testovanie behaviorálnych intervencií v praxi.

Účastníci kurzu sa učili metódu T.E.S.T.S. aplikovať na reálnej výzve verejnej politiky. Túto výzvu zadefinovalo Finančného riaditeľstva Slovenskej Republiky, s ktorými sme kurz spoluorganizovali. Výzvou pre účastníkov bolo zvýšenie účinnosti politiky výberu daní z príjmu.

Účastníci kurzu počas praktickej časti pracovali v menších tímoch a ich úlohou bolo vo výsledku navrhnúť a zdôvodniť intervenciu, ktorá by podľa nich pomohla podporiť výber daní z príjmu. Tímy mali súčasne navrhnúť dizajn experimentu, ktorým by ich riešenie testovali.

Najlepší z prezentovaných návrhov na konci kurzu intervencií a ich testovania vyberala odborná porota.

V rámci intenzívneho školenia tak došlo k prenosu know-how a rozšíreniu základných východísk behaviorálneho prístupu k verejnej politike a verejnej správe.

V podobných aktivitách rozhodne plánujeme pokračovať!

skolenie_BIT
skolenie_BIT
skolenie_BIT

Aktualizované 1. decembra 2023