Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko – BRISK

Náš tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR stará sa Jednotný dizajn manuálu ID-SK na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby bolo zobrazenie služieb a webových sídiel jednotné a užívateľsky prívetivé. Tvoríme metodiky, príručky, vyhlášky alebo výzvy. Dozvedieť sa o nás viac.


Aktuality

06.09.2021 ID-SK Hlavička

Blogový príspevok o evolúcii hlavičky ID-SK. Prevedieme Vás v ňom jednotlivými fázami – od prvej čiernej hlavičky, ktorá sa v súčasnosti používa pre služby alebo na stránke korona.gov.sk, cez aktuálne platnú hlavičku pre webové sídla, až po ich zosúladenie a vytvorenie konceptu pre elektronickú komunikáciu štátu.

Pripravujeme novembrovú konferenciu

Čoskoro zverejníme bližšie informácie.

IDSK – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

Zistiť viac o ID-SK

UX v eGovernmetne

Vyhláška o postupoch a spôsoboch elektronizácie VS

Vyhláška definuje niektoré spôsoby a postupy pri vytváraní elektronických služieb a zozáväzňuje ID-SK.

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja elektronických služieb verejnej správy.


Podujatia

Pripravujeme novembrovú konferenciu

Čoskoro zverejníme bližšie informácie.

Ako poskytovať skutočné digitálne služby?

Ako podporovať kultúru inovácií vo vnútri organizácie?


Aké máme aktuálne voľné pozície?

Ak máš chuť priložiť ruku k zlepšeniu elektronických služieb nášho štátu, ak si optimista a spolu s nami veríš, že dokážeme veci zmeniť k lepšiemu, máme pre Teba ponuku! V našom tíme BRISK máme 2 voľné miesta na dohodu. Čo bude Tvojou náplňou práce?

Pozícia A.
Hodnotenie používateľskej kvality (UX/CX) digitálnych služieb prostredníctvom nástroja Benchmark ŽS a podpora pri hodnotení webov z pohľadu používateľskej kvality a jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webov IDSK.

Pozícia A. vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe.

Platové podmienky sú:

A. Dohoda o pracovnej činnosti (10h/týždenne) sadzba 20€/hodinu.

Pozícia B.
Príprava školení a školiacich materiálov pre oblasť A/B testovania, prieskumov s používateľmi, dizajn šprintov, Jednotného dizajn manuálu ID-SK (zber podkladov, zber dát, spracovanie podkladov, organizácia školení, zber podnetov a návrhy pre doplnenie školiacich materiálov), pomoc pri realizácii analýz návrhov elektronických služieb z pohľadu behaviorálnych intervencií.

Pozícia B. vyžaduje vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

Platové podmienky sú:

B. Dohoda o vykonaní práce (350h/rok) sadzba 15€/hodinu.

Ak sa chceš stať členom odhodlaného a dynamického tímu BRISKáčov, zašli nám svoje CV a krátky motivačný list na adresu brisk@mirri.gov.sk. Ak sa chceš dozvedieť viac kontaktuj nás e-mailom alebo na 0905 014 480. Tešíme sa na Teba! Čoskoro ponúkneme aj 2 interné miesta!