Preskočiť na hlavný obsah

Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko – BRISK

Sme tím na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Staráme sa o Jednotný dizajn manuálu ID-SK na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby bolo zobrazenie služieb a webových sídiel jednotné a užívateľsky prívetivé. Tvoríme metodiky, príručky, vyhlášky alebo výzvy. Dozvedieť sa o nás viac.


Aktuality

27.11.2023 príručka

J.A.S.N.E.

Päť behaviorálnych princípov pre zmysluplné zmeny verejných politík a služieb.

15.11.2022 školenie

Vzdelávanie v oblasti behaviorálnych vied, komunikácie, manažmentu inovácií, digitálnych zručností pre tím BRISK

V uplynulých mesiacoch absolvoval náš tím 8 celodenných školení.

09.11.2022 BCHM Životné situácie

BCHM pre životné situácie ako súčasť optimalizácie prioritných Životných situácií

Prinášame revidovanú verziu BCHM Životných situácií verzia 2, ktorým sa budú hodnotiť prioritné životné situácie.

UX UX testovanie

Testovali sme CIP – Webový prístup s používateľmi

S používateľmi sme testovali Centrálnu integračnú platformu – Webový prístup. Vďaka nim bude systém optimalizovaný a použiteľnejší.

Všetky aktuality

IDSK – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

Zistiť viac o ID-SK

UX v eGovernmetne

Vyhláška o postupoch a spôsoboch elektronizácie VS

Vyhláška definuje niektoré spôsoby a postupy pri vytváraní elektronických služieb a zozáväzňuje ID-SK.

Výzva "Malé zlepšenia eGOV služieb"

Je určená na modernizáciu služieb, webových portálov inštitúcií verejnej správy.

Benchmark životných situácií

Benchmark je nástroj na systematické hodnotenie poskytovania, kvality a rozvoja elektronických služieb verejnej správy.


Podujatia

Konferencia BIS 2022/1

Manažment používateľskej skúsenosti vo verejnje správe

Konferencia BIS 2021/2

Služby pre občana – občan v službách

Konferencia BIS 2021/1

Ako poskytovať skutočné digitálne služby?