Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko

Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko

Aplikácia behaviorálnych vied do verejných politík je moderným trendom poslednej doby. Skúsenosti z iných krajín založené na podstate behaviorálneho prístupu ukazujú, že aj malá zmena v komunikácii na občana dokáže urobiť veľký rozdiel/veľkú zmenu, a to za minimálne náklady. Hlavnou výhodou tohto prístupu sú nízke implementačné náklady a vysoká efektivita aplikovaných opatrení. 

Našou misiou je podporovať verejné politiky a verejné služby počas celého životného cyklu. Kľúčovým východiskom pre našu prácu je pochopenie potrieb a správania sa inštitúcií a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou. Pri práci dbáme na odborné využívanie kvantitatívynch, kvalitatívnych a experimentálnych metód.

Na Slovensku funguje od februára 2019 plne funkčná inovatívna jednotka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, známa pod skratkou BRISK (Behaviorálne inovácie a výskum Slovensko – Behavioral research and innovations Slovakia). Prináša behaviorálne intervencie do prostredia digitálnych služieb verejnej správy, stará sa o správu nástrojov na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby zobrazenie služieb bolo jednotné a užívateľsky prívetivé, tvorí metodiky a príručky, zavádza kultúru testovania a prijímania rozhodnutí na základe experimentov, spolupracuje s renomovanými domácimi aj zahraničnými expertmi na danú problematiku. 

BRISK nesie neformálne označenie Empatické centrum štátu.

tím-brisk