ID-SK –  Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

ID-SK alebo Identita Slovensko začal svoj príheb písať v roku 2017. SUXA – Slovenská User Experience Asociácia v spolupráci s vtedajším Úradom podpresedu vlády pre investície a informatizáciu SR (dnes Ministerstvo investícií, regionálnho rozvoja a informatizácie) rozhodla vytvoriť dizajnmanuál pre elektornické služby. ID-SK vychádza z britského GOV.UK Design systému. BRISK prebral ID-SK pod svoju správu v roku 2019 a odvtedy pracujeme na jeho zveľadovaní.

Prelom nastal vytvorením webu korona.gov.sk, ktorý je postavený z ID-SK verzie 2.0. Dospeli sme k záveru, že ID-SK je potrebné rozšíriť o komponenty pre webové sídla a že musíme z dizajn manuálu urobiť dizajn systém. Momentálne spolu so Slovensko IT aktívne pracujeme na rozširovaní ID-SK tak, aby mal používateľ konzistentný používateľský zážitok.


Transparentný backlog

ID-SK

Momentálne pracujeme na týchto zlepšeniach:

 • Vytvoriť novú stránku www.idsk.gov.sk pre ID-SK.
 • Popis class a stavov jednotlivých komponentov pre vývojárov.
 • Vytvoriť novú hlavičku pre webové sídla, portály a elektrnoické služby.
 • Vytvoriť tabuľkový komponent
 • Optimalizovať záložky(taby) na mobilné zariadenia
 • Pridať Cookie stránku

WP téma ID-SK

Po vydaní novej verzie ID-SK sú všetky zlepšenia pridávané aj do WP témy. Máme však aj backlog zistení, ktoré chceme opraviť.

 • Nie je možné nastvaiť dátum na kartičke mimo aktuálneho mesiaca
 • Linky v komponenty timeline nie sú podčiarknuté.

ID-SK zrealizované

 • Odkazy v komponente kartička nie sú podčiarktnuté. Musia byť podčiarknuté
 • Prebrali sme nové odkazy z GOV.UK Design systemu
 • Pridali sme Akordeón na dizajn manuálu.
 • Akordeon – odkaz „Open All“ je iba v anglictine – potrebné je ho prepísať v JS do slovenčiny.

WP téma – zrealizované


Blog

06.09.2021 Hlavička

Blogový príspevok o evolúcii hlavičky ID-SK, od prvej „čiernej“ hlavičky, ktorá je v súčastnosti používaná pre služby alebo na korona.gov.sk, cez aktuálne platnú hlavičku pre webové sídla až po ich zosúladenie a vytvorenie konceptu pre elektornickú komunikáciu štátu.