Konferencia BIS2021/2

BIS_2

SLUŽBY PRE OBČANA – OBČAN V SLUŽBÁCH

Prečo by mal byť občan v centre pozornosti štátu a ako spopularizovať používanie elektronických služieb?


8. DECEMBER 2021 – 10.00-15.00 hod. ONLINE/TEAMS

Anotácia

Služby štátu bez dostatočného počtu používateľov sú zbytočne nákladné a neefektívne. Nízky počet používateľov elektronických služieb na Slovensku je dôsledkom väčšieho dôrazu na technologické riešenie pri samotnej tvorbe služieb a malého dôrazu na používateľský zážitok.

Slovensko za priemerom EÚ v tejto oblasti stále výrazne zaostáva. Potvrdzuje to aj hodnotenie elektronizácie verejnej správy, tzv. „eGOV benchmark“. Najväčšie nedostatky máme v oblasti mobility občanov, riešenia ich životných situácií prostredníctvom elektronických služieb a ich použiteľnosti pre občanov – „Citizen usability”.

Zo záverov májovej konferencie BIS2021/1 vyplynulo pre verejnú správu v tejto súvislosti niekoľko dôležitých odporúčaní: Centrálny dizajn systém je jediná cesta ako udržiavať konzistentnosť používateľského zážitku naprieč službami a organizáciami. Slovenský dizajn systém IDSK je solídny základ, obsahuje knižnicu aj podporu. Štát by sa mal naučiť vytvárať produktové tímy s poslaním používateľsky orientovaného rozvoja ich digitálnych produktov a služieb. Občan v centre pozornosti znamená, že nemá byť z pohľadu rezortu vnímaný ako „stránka, ktorú je nutné vybaviť“, ale ako „zákazník, ktorého si treba získať.“ Presunutie potrieb občana na začiatok štátnych IT projektov je nevyhnutná zmena paradigmy. V najbližšej budúcnosti sa treba zamerať na spôsob komunikácie s občanom.

Konferencia BIS2021/2 “Služby pre občana – občan v službách” má ambíciu na tieto myšlienky nadviazať a ďalej s nimi pracovať. Počas konferencie budeme hľadať odpovede na otázky: Ako sa priblížiť k občanom a spopularizovať používanie elektronických služieb? Ako zmeniť vnímanie slovenského eGovernmentu? Dá sa zmeniť jeho paradigma zo zaostalého a komplikovaného na jednoduchý a príjemný? Keď budú služby prívetivé na vyhľadanie a použitie, automaticky to znamená, že sa zvýši aj ich používanosť zo strany občanov a podnikateľov? Treba motivovať, vzdelávať, či informovať? Ako a kto by to mal robiť? Ako sa dajú občania prakticky zapojiť do samotnej tvorby lepších služieb?

Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky sa necháme opäť inšpirovať úspechmi zo zahraničia či príkladmi dobrej praxe z domáceho komerčného prostredia. Zároveň tiež predstavíme konkrétne aktuálne aktivity a iniciatívy k tejto téme.


Program

10.00 – 10.05  Privítanie a otvorenie konferencie

10.05 – 11.30   Prvý prednáškový blok

11.30 – 12.00   Prestávka

12.00 – 13.20   Druhý prednáškový blok

13.20 – 13.40   Prestávka

13.40 – 14.00   BRISK – ponuka práce a spolupráce

14.00 – 15.00   PANELOVÁ DISKUSIA – Ako prehĺbiť vzťah medzi službami štátu a občanom?


  Registrácia na konferenciu BIS2021/2

  Chyba:Zadajte meno.
  Chyba:Zadajte priezvisko.
  Sem zadajte emailovú adresu v tvare email@email.skChyba:Zadajte správnu emailovú adresu.


  Chyba:Prosím, akceptujte súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Ďakujeme za registráciu na podujatie.


  Príspevky

  Martin Majling | FlowBakery UX Agency

  Budovanie dôvery v digitálne služby štátu

  Naša komunikácia sa presunula do digitálneho prostredia. Objednávame si jedlo cez aplikácie, komunikujeme s bankou, nakupujeme online priamo z telefónu. Rovnakú skúsenosť a jednoduchý prístup očakávame aj od verejného sektora. Využíva štát technológie na to, aby zmenil život občanov k lepšiemu? Závisí dôvera v digitálne služby rovnako od subjektívneho vnímania občanov ako od schopností štátu? Ako merať a zvyšovať dôveru v digitálne služby štátu?

  Pavol Minár | Inspiration Minar

  Ako ľuďom predávať elektronické služby štátu

  Žijeme v nervóznom a rozdelenom svete, v ktorom ľudia strácajú rešpekt voči inštitúciám, vrátane inštitúcie štátu. Ako s nimi efektívne komunikovať tak, aby elektronické služby štátu využívali? Čo hovorí behaviorálna ekonómia a naša evolúcia o sile individualizovného príkladu? Čo hovoria skúsenosti z komerčného marketingu o dôležitosti bezproblémového a spoľahlivého fungovania služieb?

  Michal Bláha | HlidacStatu.cz

  Covid a eGov: Krize jako spouštěč technologického upgradu státu?

  Krize na dřeň odhalila slabá místa NEJEN českého státu. Jaká místa jsou slabá, v čem státní úřady selhávají a existují dobré příklady? Je problém ve státní správě nebo v politicích?

  Martin Bezek | MIRRI SR

  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2021-2026

  Informatizácia verejnej správy nemá konkurenciu ani alternatívu v schopnosti dosiahnuť významný pokrok fungovania verejnej správy a verejných služieb. Informačné technológie verejnej správy majú vplyv na takmer všetky verejné politiky a takmer všetky subjekty verejnej správy. Podcenenie informatizácie môže zároveň v prípade zlého riadenia a neplnenia stratégie spomaľovať, komplikovať a v konečnom dôsledku zvyšovať náklady na poskytovanie služieb.   

  Verejná správa za posledné roky sprístupnila väčšinu služieb pre občanov a podnikateľov online. Napriek tomu je dnes využívanie elektronickej komunikácie občanov s verejnou správou veľmi nízke. Stále je najpoužívanejší spôsob komunikácie listinnou formou alebo osobnou návštevou. Jediný bezpečný a dôveryhodný spôsob prihlasovania sa a podpisovania, je pre občanov základnou bariérou. V kombinácii s neprehľadnými informáciami o službách a množstvom krokov nevyhnutných na vybavenie podania, stráca elektronická komunikácia konkurencieschopnosť voči ostatným spôsobom komunikácie.


  Kontakt

  telefon +421 (0) 2 2092 8244

  mobilny kontakt  0903 546 201

  mail  brisk@mirri.gov.sk

  #bis2021 #brisk