Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Podujatia
  3. Konferencie
  4. Konferencia BIS2021/2

Konferencia BIS2021/2

BIS_2

SLUŽBY PRE OBČANA – OBČAN V SLUŽBÁCH

Prečo by mal byť občan v centre pozornosti štátu a ako spopularizovať používanie elektronických služieb?


Závery konferencie


Videozáznam konferencie

Konferencia

Panelová diskusia


Príspevky

10:10 – 10:40

Pavol Minár | Inspiration Minar

Ako ľuďom predávať elektronické služby štátu

Žijeme v nervóznom a rozdelenom svete, v ktorom ľudia strácajú rešpekt voči inštitúciám, vrátane inštitúcie štátu. Ako s nimi efektívne komunikovať tak, aby elektronické služby štátu využívali? Čo hovorí behaviorálna ekonómia a naša evolúcia o sile individualizovného príkladu? Čo hovoria skúsenosti z komerčného marketingu o dôležitosti bezproblémového a spoľahlivého fungovania služieb?

Pavol Minár_Ako ľuďom predávať elektronické služby štátu

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 5 MB)

10:40 – 11:10

Martin Majling | FlowBakery UX Agency

Budovanie dôvery v digitálne služby štátu

Naša komunikácia sa presunula do digitálneho prostredia. Objednávame si jedlo cez aplikácie, komunikujeme s bankou, nakupujeme online priamo z telefónu. Rovnakú skúsenosť a jednoduchý prístup očakávame aj od verejného sektora. Využíva štát technológie na to, aby zmenil život občanov k lepšiemu? Závisí dôvera v digitálne služby rovnako od subjektívneho vnímania občanov ako od schopností štátu? Ako merať a zvyšovať dôveru v digitálne služby štátu?

Prezentácia

Martin Majling_BIS2021_2

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 2 MB)

11:10 – 11:45

Michal Bláha | HlidacStatu.cz

Covid a eGov: Krize jako spouštěč technologického upgradu státu?

Krize na dřeň odhalila slabá místa NEJEN českého státu. Jaká místa jsou slabá, v čem státní úřady selhávají a existují dobré příklady? Je problém ve státní správě nebo v politicích?

Michal Blaha - COVID A EGOV - Konferencia BIS20212 - SK

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 2 MB)

12:15 – 12:45

Martin Bezek | MIRRI SR

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2021-2026

Informatizácia verejnej správy nemá konkurenciu ani alternatívu v schopnosti dosiahnuť významný pokrok fungovania verejnej správy a verejných služieb. Informačné technológie verejnej správy majú vplyv na takmer všetky verejné politiky a takmer všetky subjekty verejnej správy. Podcenenie informatizácie môže zároveň v prípade zlého riadenia a neplnenia stratégie spomaľovať, komplikovať a v konečnom dôsledku zvyšovať náklady na poskytovanie služieb.   

Verejná správa za posledné roky sprístupnila väčšinu služieb pre občanov a podnikateľov online. Napriek tomu je dnes využívanie elektronickej komunikácie občanov s verejnou správou veľmi nízke. Stále je najpoužívanejší spôsob komunikácie listinnou formou alebo osobnou návštevou. Jediný bezpečný a dôveryhodný spôsob prihlasovania sa a podpisovania, je pre občanov základnou bariérou. V kombinácii s neprehľadnými informáciami o službách a množstvom krokov nevyhnutných na vybavenie podania, stráca elektronická komunikácia konkurencieschopnosť voči ostatným spôsobom komunikácie.

NKIVS_2021-2026

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 4 MB)

12:45 – 13:15

Matej Maderič a Andrea Ubrežiová | MIRRI SR

Ako budovať produktovú stratégiu eGov s dôrazom na potreby občanov?

Produktový tím MIRRI je relatívnou novinkou v oblasti riadenia eGovermentu. Jeho úlohou je nielen zlepšovať digitálne služby štátu, ale rovnako prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu riadeniu produktov, zavedeniu produktových princípov a riešeniu skutočných problémov a potrieb občanov. V príspevku sa dozviete viac o tom kto tvorí tím, s kým spolupracuje a ako pristupuje k tvorbe digitálnych služieb, ktoré zodpovedajú potrebám občanov.

BRISK konfera_product_produkt

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 2 MB)

13:10 – 13:45

BRISK | MIRRI SR

Ponuka práce a spolupráceVyhlásenie CENY BRISK

BRISK_konferencia_BIS2021_2

Stiahnuť prezentáciu (PDF, 3 MB)

14:00 – 15:00

Panelová diskusia

Ako prehĺbiť vzťah medzi službami štátu a občanom?

Moderátor:
Patrik Pavlovský (BRISK MIRRI)

Hostia:
Michal Bláha (HlidacStatu.cz)
Martin Majling (FlowBakery UX Agency)
Ján Tomášik (SKIT)


Anotácia konferencie

8. DECEMBER 2021
Služby štátu bez dostatočného počtu používateľov sú zbytočne nákladné a neefektívne. Nízky počet používateľov elektronických služieb na Slovensku je dôsledkom väčšieho dôrazu na technologické riešenie pri samotnej tvorbe služieb a malého dôrazu na používateľský zážitok.

Slovensko za priemerom EÚ v tejto oblasti stále výrazne zaostáva. Potvrdzuje to aj hodnotenie elektronizácie verejnej správy, tzv. „eGOV benchmark“. Najväčšie nedostatky máme v oblasti mobility občanov, riešenia ich životných situácií prostredníctvom elektronických služieb a ich použiteľnosti pre občanov – „Citizen usability”.

Zo záverov májovej konferencie BIS2021/1 vyplynulo pre verejnú správu v tejto súvislosti niekoľko dôležitých odporúčaní: Centrálny dizajn systém je jediná cesta ako udržiavať konzistentnosť používateľského zážitku naprieč službami a organizáciami. Slovenský dizajn systém IDSK je solídny základ, obsahuje knižnicu aj podporu. Štát by sa mal naučiť vytvárať produktové tímy s poslaním používateľsky orientovaného rozvoja ich digitálnych produktov a služieb. Občan v centre pozornosti znamená, že nemá byť z pohľadu rezortu vnímaný ako „stránka, ktorú je nutné vybaviť“, ale ako „zákazník, ktorého si treba získať.“ Presunutie potrieb občana na začiatok štátnych IT projektov je nevyhnutná zmena paradigmy. V najbližšej budúcnosti sa treba zamerať na spôsob komunikácie s občanom.

Konferencia BIS2021/2 “Služby pre občana – občan v službách” má ambíciu na tieto myšlienky nadviazať a ďalej s nimi pracovať. Počas konferencie budeme hľadať odpovede na otázky: Ako sa priblížiť k občanom a spopularizovať používanie elektronických služieb? Ako zmeniť vnímanie slovenského eGovernmentu? Dá sa zmeniť jeho paradigma zo zaostalého a komplikovaného na jednoduchý a príjemný? Keď budú služby prívetivé na vyhľadanie a použitie, automaticky to znamená, že sa zvýši aj ich používanosť zo strany občanov a podnikateľov? Treba motivovať, vzdelávať, či informovať? Ako a kto by to mal robiť? Ako sa dajú občania prakticky zapojiť do samotnej tvorby lepších služieb?

Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky sa necháme opäť inšpirovať úspechmi zo zahraničia či príkladmi dobrej praxe z domáceho komerčného prostredia. Zároveň tiež predstavíme konkrétne aktuálne aktivity a iniciatívy k tejto téme.

Profily prednášajúcich


Pavol Minár – Zakladateľ marketingového, brandingového a komunikačného butiku Inspirations Minar. Držiteľ mnohých ocenení za kreativitu a efektivitu marketingovej komunikácie. Podľa odborného mesačníka Stratégie (október 2021) jedna z osobností, ktorá formovala podobu slovenského marketingu a reklamy uplynulej dekády. Pracuje pre firmy a značky na Slovensku, v Českej republike a zahraničí. Marketing a reklamu vyučuje na FMK UCM v Trnave a Digitálnej univerzite. Kondičný a fitness tréner futbalového tímu FK Rača U13.



Martin Majling – Viac ako 15 rokov pracuje v oblasti dizajnu digitálnych produktov, podieľal sa na výskume, návrhu a testovaní inovačných riešení pre lídrov na slovenskom trhu. Je členom Slovenskej User Experience Asociácie. V oblasti UX pôsobí ako lektor a mentor pre laickú aj odbornú verejnosť. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach, či akademickej pôde FIIT STU. Spoluzaložil UX Agentúru FlowBakery a vytvoril unikátny vzdelávací program “User Experience Academy” na získanie odborných vedomostí a praktických skúseností z oblasti UX / CX.



Michal Bláha – Je spoluzakladateľ atlas.cz, podnikateľ, investor, držiteľ niekoľkých Křišťálových lup, vrátane Projektu roku a Osobností roku. Má tiež na svedomí nadáciu a projekt o hospodárení štátu HlidacStatu.cz a server Moderni-stat.cz, kde sa zhmotňuje jeho dlhodobý záujem o inovácie a digitalizáciu štátu a jeho skúsenosti z tejto oblasti.



Martin Bezek – Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja. Počas štúdia začal pracovať pre regionálnu samosprávu. Po skončení univerzity pokračoval v práci na Odbore stratégie, regionálneho rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja kde počas 6 rokov pracoval na strategických dokumentoch, podieľal sa na príprave Integrovaného regionálneho operačného programu a pripravoval projekty v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a mobility. Aktuálne pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na pozícii riaditeľa odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy. Spolu so svojim tímom posúdili viac ako 100 IT projektov. Podarilo sa spustiť systém centrálneho obstarávania s cieľom dosiahnuť úsporu a skrátiť čas verejného obstarávania. Významný pokrok, ktorý podporoval je práca behaviorálnej kancelárie, ktorá sa venuje zlepšovaniu služieb pomocou jednotného dizajnu a orientácie na používateľa.



Matej Maderič – Pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako vedúci oddelenia produktového manažmentu. Jeho úlohou je okrem vytvorenia a vedenia tímu aj zavádzanie prvkov produktového manažmentu a produktového vlastníctva do hlavných produktov ministerstva. Predtým pôsobil v oblasti B2B marketing a digitalizácie u jedného z telekomunikačných operátorov na Slovensku a v Česku.



Andrea Ubrežiová – pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na oddelení produktového manažmentu, kde sa okrem riadenia eGov produktov spolu s tímom venuje zavádzaniu produktového riadenia a princípov do štátnej správy. V minulosti pracovala najmä v B2B sektore pre spoločnosti ako United Business Media a Informa Markets v oblasti produktového vlastníctva, marketingu a organizácie medzinárodných veľtrhov.



Ján Tomášik – Štúdium matematiky a informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1998. Už počas štúdia sa venoval návrhu aplikácií na riadenie procesov v telco oblasti. V roku 1998 sa aktívne zapojil do tvorby inovatívnych riešení v zdravotníckom IT. To ho svojim záberom a neprebádanými možnosťami očarilo. Pri návrhu prvej elektronickej pobočky ho zaujali dáta (často vôbec nevyužívané), potenciál služieb a možnosti ich elektronizácie. Pomáhal so spájaním zdravotných poisťovní a migráciami dát. Bol pri zrode a návrhu elektronického receptu v poisťovni Dôvera, ktorý sa v roku 2018 stal dôležitou a dnes veľmi dobre fungujúcou súčasťou národného riešenia eRecept v Slovenskej republike. Aktívne sa zapájal do osvety elektronizácie v zdravotníctve a prispel k rozširovanie služieb, ktoré nám občanom pomáhajú každý deň, počas pandémie obzvlášť. Prácou pri návrhu a realizácii inovácií elektronických služieb štátu, ktorú má možnosť ako produktový riaditeľ v Slovensko IT, a.s. vykonávať denne, pokračuje vo svojej viac ako 20 ročnej snahe zlepšovať to, čo ako občania potrebujeme v treťom tisícročí od elektronických služieb v praktickom živote.

Kontakt

telefon +421 (0) 2 2092 8244

mobilny kontakt  0903 546 201

mail  brisk@mirri.gov.sk

#bis2021 #brisk

Slido: 976306